Omedelbart justerad paragraf från kommunfullmäktiges sammanträde

Omedelbart justerad paragraf från kommunfullmäktiges sammanträde den 2 juni 2022 är nu justerad och tillkännagiven. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 02 juni 2022

Paragrafer: 53

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 03 juni 2022

Datum för nedtagande: 24 juni 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-49e1552272f33433388-11b07955808e3433401-157f155d32953990329-788d02d4a1684352641-1a7e1f52356d4352642 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: