Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktige

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde 2 juni 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 02 juni 2022

Paragrafer: 52, 54-75

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 10 juni 2022

Datum för nedtagande: 01 juli 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-49e1552272f33433388-11b07955808e3433401-157f155d32953990329-788d02d4a1684352641 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: