Sammanträdesprotokoll från valnämnden

Protokoll från valnämndens sammanträde den 16 juni 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 16 juni 2022

Paragrafer: 13-17

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR- juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 16 juni 2022

Datum för nedtagande: 07 juli 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.netpublicator.com/documents#LS1jaGFubmVsLzQzOTM0NDQmYw== Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: