Styrelseprotokoll för Samordningsförbundet Älv & Kust

Protokoll från styrelsesammanträde för Samordningsförbundet Älv & Kust den 25 februari 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 25 februari 2022

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet: Samordningsförbundet Älv- och kust

Datum för uppsättande: 20 juni 2022

Datum för nedtagande: 11 juli 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://alvokust.se/page.php?kat=85 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: