Omedelbart justerad paragraf från utbildnings- kultur- och fritidsnämnden

Omedelbart justerade paragraf från utbildnings- kultur- och fritidsnämndens sammanträde 22 juni 2022 är nu justerad och tillkännagiven. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 22 juni 2022

Paragrafer: 24

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 22 juni 2022

Datum för nedtagande: 13 juli 2022

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: