Omedelbart justerade paragrafer från miljö- och samhällsbyggnadsnämnden

Omedelbart justerade paragrafer från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 22 juni 2022 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 22 juni 2022

Paragrafer: 63, 76

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 22 juni 2022

Datum för nedtagande: 13 juli 2022

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: