Sammanträdesprotokoll från socialnämnden; omedelbart justerade paragrafer

Protokollsparagraf 30 från socialnämndens sammanträde den 23 juni 2022 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 23 juni 2022

Paragrafer: 30

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 23 juni 2022

Datum för nedtagande: 14 juli 2022

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-b6b6351443c73433397-a5149e905e953436233-e041e217aa5a4036613-e1c99683c2524403355 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: