Sammanträdesprotokoll från socialnämndens individutskott; omedelbart justerade paragrafer

Protokollsparagraferna 84-85, 91 från socialnämndens individutskotts sammanträde den 23 juni 2022 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 23 juni 2022

Paragrafer: 84-85, 91

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 23 juni 2022

Datum för nedtagande: 14 juli 2022

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: