Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsen sammanträde 21 juni 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 29 juni 2022

Paragrafer: 137, 141-150, 152, 155-173

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 29 juni 2022

Datum för nedtagande: 20 juli 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-b9fb283c8d8f3433471-118375cf536f3958771-c6f3f6f57b534399819 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: