Sammanträdesprotokoll från arvodesberedningens sammanträde

Protokoll från arvodesberedningens sammanträde 8 juni 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 08 juni 2022

Paragrafer: 2

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 30 juni 2022

Datum för nedtagande: 21 juli 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-a9b80d55fea84286923-a99c97e3ac544286926-7e2e7fd37def4406567 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: