Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 23 juni 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 23 juni 2022

Paragrafer: 28-29,31-35

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 30 juni 2022

Datum för nedtagande: 21 juli 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-b6b6351443c73433397-a5149e905e953436233-e041e217aa5a4036613-b98a2aadcac74406827 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: