Omdelbart justerad paragraf från Kommunfullmäktiges sammanträde

Protokollsparagraf 78 från Kommunfullmäktiges sammanträde den 30 juni 2022 är nu justerad och tillkännagiven. Den som vill överklaga beslutet måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 30 juli 2022

Paragrafer: 78

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 01 juli 2022

Datum för nedtagande: 22 juli 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-49e1552272f33433388-11b07955808e3433401-157f155d32953990329-8cb180b549344406940-796034594d564406944 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: