Sammanträdesprotokoll från kommunfullmäktiges sammanträde

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 30 juni 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 30 juni 2022

Paragrafer: 76-77, 79-88

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 04 juli 2022

Datum för nedtagande: 25 juli 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-49e1552272f33433388-11b07955808e3433401-157f155d32953990329-8cb180b549344406940 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: