Styrelseprotokoll för Samordningsförbundet Älv & Kust

Protokoll från styrelsesammanträde för Samordningsförbundet Älv & Kust den 20 maj 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: