Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens jävsutskott

Protokoll från kommunstyrelsens jävsutskotts sammanträde den 16 augusti 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 16 augusti 2022

Paragrafer: 1

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik- HR- och kommunikation

Datum för uppsättande: 17 augusti 2022

Datum för nedtagande: 07 september 2022

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: