Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 25 augusti 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 25 augusti 2022

Paragrafer: 38-41

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 26 augusti 2022

Datum för nedtagande: 16 september 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-b6b6351443c73433397-a5149e905e953436233-e041e217aa5a4036613-ca3e6a0ac1274476735 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: