Omedalbart justerade paragrafer från kommunstyrelsens sammanträde

Omedelbart justerade paragrafer från kommunstyrelsens sammanträde den 30 augusti 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 30 augusti 2022

Paragrafer: 177-178

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 31 augusti 2022

Datum för nedtagande: 21 september 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-b9fb283c8d8f3433471-118375cf536f3958771-397e8527ce624485464-167110bba92f4485466 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: