Sammanträdesprotokoll från utbildnings- kultur- och fritidsnämnden

Protokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 24 augusti 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 24 augusti 2022

Paragrafer: 33, 35-36

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 31 augusti 2022

Datum för nedtagande: 21 september 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f306d4f2c2333433387-395ddc8a74d73453603-38f0e94527b14487252 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: