Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsens sammanträde

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 30 augusti 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 30 september 2022

Paragrafer: 174-191

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 08 september 2022

Datum för nedtagande: 29 september 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-b9fb283c8d8f3433471-118375cf536f3958771-397e8527ce624485464 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: