Protokoll från socialnämndens sammanträde den 22 september 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 22 september 2022

Paragrafer: 42-48

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 28 september 2022

Datum för nedtagande: 19 oktober 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-b6b6351443c73433397-a5149e905e953436233-e041e217aa5a4036613-b5912f2159834577632 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: