Sammanträdesprotokoll från valnämndens sammanträde

Protokoll från valnämndens sammanträde den 11 september 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 11 september 2022

Paragrafer: 18

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 06 oktober 2022

Datum för nedtagande: 27 oktober 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-d367e3f6a7144183623-9ba6ebd725014605190 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: