Kungörelse - Kommunfullmäktiges sammanträde

Sammanträde med Öckerö kommunfullmäktige hålls torsdagen den 20 oktober 2022 kl 18.15, i kommunhuset, Öckerösalen, för behandling av ärenden enligt dagordning publicerad under "protokoll och kallelser" på kommunens hemsida.

Sammanträdet direktsänds via web-TV på kommunens youtube-kanal.

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet:

Senast uppdaterad:

Publicerad: