Sammanträdesprotokoll från Kommunfullmäktige

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 20 oktober 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 20 oktober 2022

Paragrafer: 1-15

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR, och kommunikation

Datum för uppsättande: 25 oktober 2022

Datum för nedtagande: 15 november 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-49e1552272f33433388-11b07955808e3433401-157f155d32953990329-8aa9c99ed5b94879649 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: