Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 20 oktober 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 20 oktober 2022

Paragrafer: 49-52

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 28 oktober 2022

Datum för nedtagande: 19 november 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-b6b6351443c73433397-a5149e905e953436233-e041e217aa5a4036613-708f5c6fa3584888807 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: