Sammanträdesprotokoll från kommunstyrelsen

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 11 november 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 08 november 2022

Paragrafer: 233-242

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 15 november 2022

Datum för nedtagande: 07 december 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-b9fb283c8d8f3433471-118375cf536f3958771-6bae3062095b4950268 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: