Protokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Omedelbart justerade paragrafer från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 november 2022 är nu justerade och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 23 november 2022

Paragrafer: 55-57

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 24 november 2022

Datum för nedtagande: 16 december 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f306d4f2c2333433387-395ddc8a74d73453603-19446f868c3b4995217-c79c75691bae4995220 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: