Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll, omedelbar justering, från socialnämndens sammanträde den 24 november 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 24 november 2022

Paragrafer: 56

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 24 november 2022

Datum för nedtagande: 16 december 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-b6b6351443c73433397-a5149e905e953436233-e041e217aa5a4036613-b1b172b3c7ee4995510-1f603c7f44134995513 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: