Protokoll kommunfullmäktiges sammanträde

Omedelbart justerad paragraf från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 november 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 22 november 2022

Paragrafer: 16

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR- juridik- och kommunikation

Datum för uppsättande: 29 november 2022

Datum för nedtagande: 21 december 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-49e1552272f33433388-11b07955808e3433401-157f155d32953990329-0c43f0a3624f5006530 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: