Omedelbart justerad paragaf kommunstyrelsens sammanträde

Omedelbart justerad paragraf från kommunstyrelsens sammanträde den 29 november 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 29 november 2022

Paragrafer: 247

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 30 november 2022

Datum för nedtagande: 22 december 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-b9fb283c8d8f3433471-118375cf536f3958771-7dd360e9a15a5016491-73d9899251e15016495 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: