Sammanträdesprotokoll från socialnämnden

Protokoll från socialnämndens sammanträde den 24 november 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 24 november 2022

Paragrafer: 55, 57-61

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 30 november 2022

Datum för nedtagande: 22 december 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-b6b6351443c73433397-a5149e905e953436233-e041e217aa5a4036613-b1b172b3c7ee4995510 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: