Protokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Protokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 23 november 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 23 november 2022

Paragrafer: 53-54, 58-62

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR- juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 06 december 2022

Datum för nedtagande: 28 december 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f306d4f2c2333433387-395ddc8a74d73453603-19446f868c3b4995217 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: