Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 29 november 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 29 november 2022

Paragrafer: 243-269

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 08 december 2022

Datum för nedtagande: 30 december 2022

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-b9fb283c8d8f3433471-118375cf536f3958771-7dd360e9a15a5016491 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: