Omedelbart justerat protokoll från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 13 december 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 13 december 2022

Paragrafer: 133

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 14 december 2022

Datum för nedtagande: 05 januari 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-1a66f40c45c03433396-d9d4e3b36a283453635-d47429160dbe3893474-e28c0b92313d5080327 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: