Omedelbar justerade paragrafer från kommunfullmäktiges sammanträde

Omedelbart justerade paragrafer från kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2022 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 15 december 2022

Paragrafer: 59, 63

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 16 december 2022

Datum för nedtagande: 09 januari 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-49e1552272f33433388-11b07955808e3433401-157f155d32953990329-f6835271a7875089957-36e9e1ecdc635089960 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: