Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde

Protokoll från kommunfullmäktiges sammanträde den 15 december 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 15 december 2022

Paragrafer: 58-74

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för juridik, HR, och kommunikation

Datum för uppsättande: 20 december 2022

Datum för nedtagande: 11 januari 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-49e1552272f33433388-11b07955808e3433401-157f155d32953990329-f6835271a7875089957 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: