Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 20 december 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 20 december 2022

Paragrafer: 273-276, 278-295

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR, juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 22 december 2022

Datum för nedtagande: 13 januari 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-b9fb283c8d8f3433471-118375cf536f3958771-e7c09cd6c2705099570 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: