Protokoll från Utbildnings- kultur- och fritidsnämndens sammanträde

Protokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 14 december 2022 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 14 december 2022

Paragrafer: 65-67, 106-110

Förvaringsplats av protokollet: Avdelningen för HR juridik och kommunikation

Datum för uppsättande: 22 december 2022

Datum för nedtagande: 13 januari 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f306d4f2c2333433387-395ddc8a74d73453603-ff83f662ef4b5082835 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: