Omedelbart justerad paragaf kommunstyrelsens sammanträde

Omedelbart justerade paragrafer från kommunfullmäktiges sammanträde den 24 januari 2023 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 24 januari 2023

Paragrafer: § 10-11, §17

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikationsavdelningen

Datum för uppsättande: 26 januari 2023

Datum för nedtagande: 16 februari 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-9fbdfaa460935197571-8ba4b8c3ec2e5197574-bb619f216ca45237522 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: