Justerat protokoll från nämnden för överförmyndare i samverkan

Sammanträdesdatum: 26 januari 2023

Paragrafer: 1-10

Förvaringsplats av protokollet:

Datum för uppsättande: 31 januari 2023

Datum för nedtagande: 28 februari 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: 20230126_ofs_protokoll_fortsa_sidan.pdf Pdf, 67.3 kB.

Senast uppdaterad:

Publicerad: