Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 24 januari 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 24 januari 2023

Paragrafer: 1-28

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 01 februari 2023

Datum för nedtagande: 22 februari 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-9fbdfaa460935197571-8ba4b8c3ec2e5197574-bb619f216ca45237522 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: