Omedelbar justerade paragrafer från kommunfullmäktiges sammanträde

Omedelbart justerade paragrafer från kommunfullmäktiges sammanträde den 2 februari 2023 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 02 februari 2023

Paragrafer: 75, 79

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 06 februari 2023

Datum för nedtagande: 27 februari 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-49e1552272f33433388-ad4a9eb8798a5240720-e271b12c45355233511 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: