Omedelbart justerade paragrafer från miljö- och samhällsbyggnadsnämndens sammanträde 8 februari 2023 är nu justerade och tillkännagivna. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 08 februari 2023

Paragrafer: 3-4

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 08 februari 2023

Datum för nedtagande: 02 mars 2023

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: