Omedelbart justerade paragrafer från socialnämndens sammanträde

Omedelbart justerade paragrafer från socialnämndens sammanträde den 9 februari 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 09 februari 2023

Paragrafer: 2

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 09 februari 2023

Datum för nedtagande: 03 mars 2023

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: