Protokoll från socialnämndens sammanträde den 9 februari 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 14 februari 2023

Paragrafer: 1, 4-10

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 14 februari 2023

Datum för nedtagande: 07 mars 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-b6b6351443c73433397-8a31a84fc33b5269754-a1cc37457f4f5269775-6d85b3e9a4455269790 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: