Sammanträdesprotokoll från utbildnings- kultur- och fritidsnämnden

Protokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 9 februari 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 09 februari 2023

Paragrafer: 1, 7-11

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 14 februari 2023

Datum för nedtagande: 07 mars 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f306d4f2c2333433387-19d3ab8b4ce45271638-1f5d9ea00ecd5271686-629b94cb9e7c5315516 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: