Protokoll från utbildnings-, kultur- och fritidsnämndens sammanträde den 8 februari 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 08 februari 2023

Paragrafer:

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 15 februari 2023

Datum för nedtagande: 09 mars 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-1a66f40c45c03433396-098f6262e5565263289-9efb6196811e5263328 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: