Omedelbart justerade paragrafer från socialnämndens sammanträde

Omedelbart justerade paragrafer från socialnämndens sammanträde den 23 mars 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 23 mars 2023

Paragrafer: 11

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 23 mars 2023

Datum för nedtagande: 14 april 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-b6b6351443c73433397-8a31a84fc33b5269754-c91a74d7f96c5446640 Länk till annan webbplats.

Senast uppdaterad:

Publicerad: