Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde

Protokoll från kommunstyrelsens sammanträde den 28 mars 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 28 mars 2023

Paragrafer: 55-58, 60-64, 66-81

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 31 mars 2023

Datum för nedtagande: 24 april 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-f096f1800ad53433391-9fbdfaa460935197571-0cf06b07cef45456891 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Publicerad: