Protokoll från socialnämndens sammanträde den 23 mars 2023 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades

Sammanträdesdatum: 23 mars 2023

Paragrafer: 12-20

Förvaringsplats av protokollet: Juridik, HR och kommunikation

Datum för uppsättande: 31 mars 2023

Datum för nedtagande: 24 april 2023

Typ av dokument: Protokoll

Fil: https://www.ockero.se/kommun-och-politik/protokoll-och-kallelser#--chn-c555ef98d410318-b6b6351443c73433397-8a31a84fc33b5269754-c91a74d7f96c5446640 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Senast uppdaterad:

Publicerad: