Justerat protokoll från nämnden för överförmyndare i samverkans sammanträde 2023‑04‑13

Protokoll från nämnden för överförmyndare i samverkans sammanträde 2023-04-13 är nu justerat och tillkännagivet. Den som vill överklaga något av besluten måste göra det senast tre veckor efter att anslaget publicerades.

Sammanträdesdatum: 13 april 2023

Paragrafer: 23-57

Förvaringsplats av protokollet: Mölndals stad, stadshuset

Datum för uppsättande: 14 april 2023

Datum för nedtagande: 08 maj 2023

Typ av dokument: Protokoll

Senast uppdaterad:

Publicerad: